Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Logistic Sale Hà Nội 1000 - 1500 USD
Mobile Developer (Japanese speaking) Hà Nội 800 - 1500 USD
Int 532 Trợ lí kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int 533 Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 18000000 - 25000000 VND
Int 530 Trợ lí kế toán Hồ Chí Minh 8000000 - 9500000 VND
Int 531 Giám sát công trường Hồ Chí Minh 400 - 600 VND
Int 529 Kỹ sư cơ khí Hồ Chí Minh 1000 - 1500 VND
Kỹ sư cơ điện (Hải Phòng) Khác 600 - 1200 USD
Biên phiên dịch tiếng Nhật (Hải Phòng) Khác 500 - 800 USD
(Hải Dương) Trợ lý quản lý sản xuất Khác 10000000 - 15000000 VND
(Hải Phòng) Nhân viên Hành chính Khác 300 - 500 USD
Business Process Consultant Hà Nội 1000 - 2000 USD
Nhân viên Marketing (ngành FMCG) Hà Nội 600 - 800 USD
Int 528 Nhân viên bảo trì Hồ Chí Minh
Project Manager (lĩnh vực IT) Hà Nội 1200 - 2500 USD
Int 527 Nhân viên admin Hồ Chí Minh 14000000 - 16000000 VND
Chuyên viên Sales tiếng Nhật (Bất động sản công nghiệp) - Bắc Ninh Khác 1000 - 1500 USD
Int 525 Nhân viên bảo trì Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND
Int 526 Quản lý chất lượng sản phẩm Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND
Sales Admin (tiếng Nhật) Hà Nội 600 - 800 USD