Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Int 400 Nhân viên R&D Hồ Chí Minh 7000000 - 7500000 VND
Service Engineer - kỹ sư bảo trì Hà Nội 600 - 800 USD
Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật (thiết bị y tế gia đình) Hà Nội 8000000 - 10000000 VND
Int 372 Test Automation Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Kĩ sư thiết kế CAD Hà Nội 600 - 900 USD
Int 396 Nhân viên Luật Hồ Chí Minh 500 - USD
Int 397 Nhân viên Sale (Bất động sản) Hồ Chí Minh 21000000 - VND
Int 393 - Quản lý văn phòng Hồ Chí Minh - 1500 USD
Int 398 Manager Khác 1000 - 1300 USD
Int 399 Test Designer Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int 394 Trợ lý quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh 5000000 - 5800000 VND
Int 395 Quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh 7200000 - 9650000 VND
Kỹ sư Thiết kế cơ khí (Nhật Bản) Khác 210000 - 260000 JPY
Kỹ sư Phát triển phần mềm (Nhật Bản) Khác 210000 - 260000 JPY
Kỹ sư Thiết kế điện (Nhật Bản) Khác 210000 - 260000 JPY
Trưởng nhóm Thiết kế cơ khí (5 người) Hà Nội 700 - 1500 USD
Int 391 Quản lý nhà hàng (Đà Lạt) Khác 6000000 - 12000000 VND
Int 392 Trợ lý văn phòng (Đà Lạt) Khác 8000000 - 15000000 VND
Int 389 IT Communicator Hồ Chí Minh - 1000 USD
Int 390 Đồng Nai Manager Khác 1000 - 1300 USD