Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Int 497 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int 498 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh - 10000000 VND
Marketing Team Leader - (Tourism) Hà Nội 17000000 - VND
Int 493 Quản lý nhà hàng Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int 494 Quản lý dịch vụ khách hàng/Phiên dịch Hồ Chí Minh
Int 495 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 650 - 1000 USD
Int 496 Nhân viên văn phòng/kinh doanh Hồ Chí Minh - 1000 USD
Kĩ sư thiết kế cơ - điện xây dựng Hà Nội 1000 - USD
Nhân viên quản lý kho hàng Hà Nội 600 - 800 USD
Int 492 Operation Staff Hồ Chí Minh - 1200 USD
Nhân viên quản lý sản xuất (làm việc tại Việt Nam - Nhật Bản) Khác 260000 - 310000 JPY
Nhân viên sales (Bán hàng) Hà Nội 900 - 1000 USD
Sales Staff - Supervisor Hà Nội 1200 - 1500 USD
Biên phiên dịch tiếng Anh-Nhật Hà Nội 800 - 1000 USD
Int 489 Senior CM Hồ Chí Minh 1000 - 1200 USD
Int 490 Nhân viên kế toán tổng vụ Hồ Chí Minh - 1000 USD
Int 491 Nhân viên quản lý chất lượng về may mặc và vải Hồ Chí Minh 500 - 1000 USD
Nhân viên Sales (lĩnh vực IT) Hà Nội 700 - 900 USD
Int 488 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 2000 USD
Int 487 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 500 - 900 VND