Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Nhân viên hành chính cho văn phòng đại diện Hà Nội 800 - 1000 USD
Giám sát/ Trưởng phòng quản lý sản xuất (Hải Dương) Khác 600 - 800 USD
Nhân viên Xuất nhập khẩu Hà Nội 600 - 800 USD
Int 195 - Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 2000 USD
Int 196 - Kĩ sư cầu nối Hồ Chí Minh 1400 - 1500 USD
Int 197 - Thông phiên dịch IT Hồ Chí Minh 500 - 1000 USD
Int 198 - Quản trị viên tiềm năng Hồ Chí Minh 1500 - 2500 USD
Int 199 - Nhân viên quản lý đơn hàng Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
Int 200 - Trưởng nhóm mua hàng Hồ Chí Minh 12000000 - 16000000 VND
Int 201 - Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 500 - 750 USD
Int 202 - Nhân viên hành chính (Long Đức, Đồng Nai) Khác 500 - 700 USD
Nhân viên kinh doanh Hà Nội 13000000 - 16000000 VND
Nhân viên kinh doanh Hà Nội 400 - 600 USD
Nhân viên phòng hành chính nhân sự (Hà Nam) Khác 600 - 900 USD
Chuyên viên Sales & Marketing (Bắc Ninh) Khác 800 - 1200 USD
Int 194 - Nhân viên tuyển dụng Hồ Chí Minh 400 - 500 USD
Int 193 - Nhân viên kinh doanh - marketing Hồ Chí Minh 8000000 - 10000000 VND
Int 192 - Thư ký (văn phòng luật) Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int 191 - Nhân viên thông phiên dịch Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int 108 - Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 1500 - 2000 USD