Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Int 244 - Trưởng phòng Tổng vụ - Kế toán ( Đồng Nai) Khác - 30000000 VND
Admin Staff Hà Nội 700 - 800 USD
Int 242 - Thông - Phiên dịch Hồ Chí Minh 600 - 800 USD
Int 243 - Tổng vụ Hồ Chí Minh 600 - 800 USD
Customer Service staff Hà Nội 700 - 900 USD
Giám sát thi công (Thi công nội thất) Hà Nội 600 - 800 USD
Int 240 - Chuyên viên tư vấn Hồ Chí Minh 700 - 1200 VND
Int 241 - Chuyên viên tuyển dụng nhân sự Hồ Chí Minh 700 - 1000 USD
Sales Staff (Japanese speaking) Hà Nội 300 - 400 VND
Kỹ sư thiết kế cơ khí - Haken - Nhật Bản Khác 2600 - 4200 USD
Kỹ sư thiết kế điện - Haken - Nhật Bản Khác 2600 - 4200 USD
Kỹ sư thiết kế hệ thống phần mềm - Haken - Nhật Bản Khác 2600 - 4200 USD
Int 236 - Điều phối viên Hồ Chí Minh 1000 - 1300 VND
Int 237 - Tổng vụ - nhân sự Hồ Chí Minh 600 - 850 USD
Int 238 - Trợ lí kế toán Hồ Chí Minh 400 - 700 USD
Int 239 - Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh 28000000 - 33000000 VND
Int 235 - Quản lý nhà hàng Nhật Hồ Chí Minh 1000 - USD
Int 234 - BSE Kỹ sư cầu nối Hồ Chí Minh - 2500 USD
Int 233 - Tổng vụ kiêm thông dịch Hồ Chí Minh 400 - 600 USD
Int 231 - Chuyên viên nhân sự Hồ Chí Minh 700 - 800 USD