Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Kĩ thuật khuôn nhựa (Hài Phòng) Khác 500 - 1200 USD
Sales Admin (English and Japanese) - Ha Nam Khác 600 - 1000 USD
Quản lý kinh doanh (kênh MT) Hà Nội 15000000 - 20000000 VND
Quản lý mua hàng (Hà Nam) Khác 800 - 1000 USD
Int-712- Accounting staff ( Vũng Tàu) Khác 8500000 - 10000000 VND
Int-713- Administration staff ( Vũng Tàu) Khác 8500000 - 10000000 VND
Int-714- Export staff ( Vũng Tàu) Khác 8500000 - 10000000 VND
Int-715- HR staff ( vũng tàu) Khác 8500000 - 10000000 VND
Int-716-Dining Designer & CNC Machine Operator( Vũng Tàu) Khác 9000000 - 12000000 VND
Int-717-CHEMICAL TECHNICAL STAFF ( Vũng Tàu) Khác 9000000 - 12000000 VND
Int-718- Staff Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND
Int-719- Leader Hồ Chí Minh 15000000 - 20000000 VND
Int-720- Manager Hồ Chí Minh 0 - 1000 USD
Int-707- sales merketing Hồ Chí Minh 1500 - 2000 USD
Int-708-Sales Executive Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
Int-709- Sales SV Hồ Chí Minh 1000 - 1200 USD
Int-710-Junior .Net Developer Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
Int-711-ERP System Engineer Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
Int-706-President Assistant Hồ Chí Minh 0 - 1500 USD
Int-699- Project staff Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD