Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Kỹ sư cơ điện (Hải Phòng) Khác 600 - 1200 USD
Biên phiên dịch tiếng Nhật (Hải Phòng) Khác 500 - 800 USD
(Hải Dương) Trợ lý quản lý sản xuất Khác 10000000 - 15000000 VND
(Hải Phòng) Nhân viên Hành chính Khác 300 - 500 USD
Business Process Consultant Hà Nội 1000 - 2000 USD
Nhân viên Marketing (ngành FMCG) Hà Nội 600 - 800 USD
Int 528 Nhân viên bảo trì Hồ Chí Minh
Project Manager (lĩnh vực IT) Hà Nội 1200 - 2500 USD
Int 527 Nhân viên admin Hồ Chí Minh 14000000 - 16000000 VND
Chuyên viên Sales tiếng Nhật (Bất động sản công nghiệp) - Bắc Ninh Khác 1000 - 1500 USD
Int 525 Nhân viên bảo trì Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND
Int 526 Quản lý chất lượng sản phẩm Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND
Sales Admin (tiếng Nhật) Hà Nội 600 - 800 USD
Int 521 Nhân viên Admin Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int 522 Senior Executive Hồ Chí Minh 1200 - 2500 USD
Int 523 Trợ lí sales Hồ Chí Minh 500 - 700 USD
Int 524 Nhân viên sales Hồ Chí Minh 600 - 1000 VND
Quản lý sản xuất ngành may Khác 500 - 1000 USD
Embedded Software Engineer/ BrSE Hà Nội - 2000 USD
Kỹ sư giám sát xây dựng Hà Nội 1000 - 1500 USD