Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 598 Trợ lí bảo trì máy móc ( Biên Hòa) Khác - 24000000 VND
INT 599 Nhân viên thiết kế chị tiết Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 600 Quản lí sản chất lượng sản phẩm đóng hộp Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 601 Nhân viên kỹ thuật điện Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 602 Kỹ sư cầu nối Hồ Chí Minh 2800 - 3500 USD
INT 593 NHÂN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh - 1500 USD
INT 594 QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH( NHẬT) Khác 25000 - 30000 JPY
INT 594 QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH( NHẬT) Khác 25000 - 30000 JPY
INT 595 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH (LONG AN) Khác 12000 - 20000 VND
INT - 596 NHÂN VIÊN XNK KIÊM PHIÊN DỊCH( LONG AN) Khác 12000000 - 20000000 VND
Programmer IT ONSITE tại NHật Hà Nội 1000 - 1500 USD
Nhân viên Sales/ Dịch vụ khách hàng (Bảo hiểm phi nhân thọ) Hà Nội 600 - 700 USD
INT 592 Quản lí kinh doanh Hồ Chí Minh 384 - 450 JPY
INT 590 Quản lý sản xuất Hồ Chí Minh 800 - USD
Sale staff (Bắc Ninh) Khác 800 - 1000 USD
Sales Executive Hà Nội 800 - 1500 USD
INT 591 Quản lý sản xuất ( Senior) Hồ Chí Minh 1500 - USD
INT 589 Nhân viên bảo dưỡng máy móc Hồ Chí Minh 500 - 700 USD
JAPAN Kỹ sư thiết kế đi Nhật Khác 21 - 35 JPY
INT 586 ADMIN Hồ Chí Minh 1000 - 1300 USD