Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 536 NHÂN VIÊN SALES/ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT SẢN XUẤT Hồ Chí Minh 8000000 - 25000000 VND
INT 537 Nhân viên Sales Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
INT 538 Nhân viên Sales [NHÀ BÈ] Khác 8000000 - 9000000 VND
INT 525 Trưởng phòng nhân sự Hồ Chí Minh - 20000000 VND
INT 526 Nhân viên thiết kế R&D Hồ Chí Minh - 7500000 VND
INT 527 Kỹ sư thiết kế R&D Hồ Chí Minh - 8500000 VND
INT 528 Kỹ sư thiết kế R&D có kinh nghiệm Hồ Chí Minh - 15000000 VND
INT 529 Team leader R&D Hồ Chí Minh - 23000000 VND
INT 530 Gíam đốc bảo trì Hồ Chí Minh - 20000000 VND
INT - Trưởng nhóm thiết bị tự động Hồ Chí Minh - 23000000 VND
INT - Trưởng nhóm thiết bị tự động Hồ Chí Minh - 23000000 VND
INT - Trưởng nhóm thiết bị tự động Hồ Chí Minh - 23000000 VND
INT - trưởng nhóm thiết bị tự động Hồ Chí Minh - 23000000 VND
INT 531 Trưởng nhóm thiết bị tự động Khác - 23000000 VND
INT 532 Trưởng phòng quản lý chất lượng Khác
INT 533 giám đốc công nghệ sản xuất Khác - 23000000 VND
INT 522 Nhân viên giám sát công trình Hồ Chí Minh 500 - 600 VND
INT 523 Nhân viên Sale Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
INT 524 Nhân viên sale bất động sản Hồ Chí Minh - 600 USD
INT 521 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh - 700 USD