Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 523 Nhân viên Sale Hồ Chí Minh 600 - 1000 USD
INT 524 Nhân viên sale bất động sản Hồ Chí Minh - 600 USD
INT 521 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh - 700 USD
Nhân viên Digital Marketing Hà Nội 400 - 700 USD
Kiến trúc sư thiết kế nội thất Hà Nội 1800 - 2200 USD
Int 539 Admin Hồ Chí Minh 400 - 600 USD
Int 540 Nhân viên sale Hồ Chí Minh 550 - 750 USD
Kỹ sư thiết kế kiến trúc (tiếng Nhật) Hà Nội 1000 - 2500 USD
Int 538 Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh
Int 534 Giám đốc Hồ Chí Minh 2000 - 3000 USD
Int 535 Quản lý mua bán Hồ Chí Minh 23000000 - 35000000 VND
Int 536 Quản lý sản xuất Hồ Chí Minh 23000000 - 25000000 VND
Int 537 Phát triển kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 2000 VND
Logistic Sale Hà Nội 1000 - 1500 USD
Mobile Developer (Japanese speaking) Hà Nội 800 - 1500 USD
Int 532 Trợ lí kinh doanh Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int 533 Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 18000000 - 25000000 VND
Int 530 Trợ lí kế toán Hồ Chí Minh 8000000 - 9500000 VND
Int 531 Giám sát công trường Hồ Chí Minh 400 - 600 VND
Int 529 Kỹ sư cơ khí Hồ Chí Minh 1000 - 1500 VND