Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 551 Quản lí nội thất xây dựng ( Bình Dương) Khác 1000 - 1500 USD
INT 552 Nhân viên sửa chữa và bảo trì ( Bình Dương) Khác 1000 - 1500 USD
INT 553 Sales Manager ( Bình Dương) Khác 20000000 - VND
INT 554 Nhân viên markerting có kinh nghiệm ( Bình Dương) Khác 10000000 - VND
INT 555 Nhân viên lên kế hoạch sản phẩm ( Bình Dương) Khác 6000000 - 15000000 VND
INT 556 Chuyên viên marketing (Bình Dương) Khác 800 - USD
INT 557 Quản lí khu công nghiệp ( Bình Dương) Khác 1500 - 2500 USD
INT 558 Quản lí công trình ( Bình Dương) Khác - 4000 USD
INT 541 Quản lí phát triển kinh doanh bất động sản Hồ Chí Minh - 2000 USD
INT 542 Trợ lí/ Quản lí phát triển kinh doanh bất động sản Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
INT 543 Quản lí BĐS Hồ Chí Minh 20000000 - 24000000 VND
INT 544 Trưởng nhóm thiết bị Hồ Chí Minh 19000000 - VND
INT 545 Kinh doanh căn hộ thương mại Hồ Chí Minh 700 - 1500 USD
INT 546 Quản lí công trường Hồ Chí Minh 0 - VND
INT 547 Nhân viên Onsite PM Hồ Chí Minh - 1000 USD
INT 548 Quản lí BĐS ( Bình Dương) Khác 1000 - 1500 USD
INT 540 Nhân viên quản lí sản xuất (Có kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
INT 539 Nhân viên Sales-Marketing Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
INT 534 quản lí hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
INT 535 Quản lí công nghệ Hồ Chí Minh 1000 - 2000 USD