Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Kỹ sư Bảo dưỡng Hà Nội 500 - 800 USD
Trưởng phòng sản xuất (Hà Nam) Khác 1200 - 1500 USD
Trưởng phòng Nhân sự/ Tổng vụ Hà Nội 1000 - 1500 USD
Nhân viên Kỹ thuật khuôn Hà Nội 450 - 550 USD
Sales assistant Hà Nội 500 - 600 USD
INT 605 Kỹ sư ( Cần Thơ) Khác 9000000 - 12000000 VND
INT - 606 NHÂN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh - 13500000 VND
INT - 607 SALES ASISSTANT( LONG AN) Khác 10000000 - 15000000 VND
INT - 608 KẾ TOÁN Hồ Chí Minh 0 - VND
INT - 609 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ( BIÊN HÒA) Khác
INT - 610 Asisstant Manager/ Product Manager ( BINH DUONG) Khác 1000 - 1100 USD
INT 604 Biên phiên dịch Nhật Anh Khác 1000 - 1500 VND
Assistant Manager (Import/Sales) Hà Nội 800 - 1500 USD
INT 597 Trợ lí quản lí sản xuất ( Biên Hòa) Hồ Chí Minh - 24000000 VND
INT 598 Trợ lí bảo trì máy móc ( Biên Hòa) Khác - 24000000 VND
INT 599 Nhân viên thiết kế chị tiết Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 600 Quản lí sản chất lượng sản phẩm đóng hộp Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 601 Nhân viên kỹ thuật điện Hồ Chí Minh 1000 - 1100 USD
INT 602 Kỹ sư cầu nối Hồ Chí Minh 2800 - 3500 USD
INT 593 NHÂN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh - 1500 USD