Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Int-687-Sales Hồ Chí Minh 8000000 - 10000000 VND
Int-685-Interpreter ( Đồng Nai) Khác 15000000 - 18000000 VND
Int-686-Leader ( Đồng Nai) Khác 12000000 - 15000000 VND
Electrical Instrumentatio Khác 1000 - 1500 USD
Int-683-Interpreter( Tây Ninh) Khác 300 - 1600 USD
Int-684-Staff Khác 0 - 0 USD
Warehouse sales Khác 900 - 15000 USD
Interperter Khác 0 - 0 USD
Int-680-IT Human Resource Specialist Hồ Chí Minh 0 - 0 VND
Biên phiên dịch tiếng Nhật (Bắc Ninh) Khác 700 - 1200 USD
Int-673- sale assistant Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
Int-672-Sr. Account Manager Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
INT-665-R&D team leader Hồ Chí Minh 0 - 1000 USD
INT- 666- Automation Chief Hồ Chí Minh 0 - 1000 USD
INT-667-QA Manager Khác 0 - 1000 USD
Int-668-QA Staff Khác 0 - 0 VND
INT-669-Internal Controller Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
INT-670-Kế toán Hồ Chí Minh 0 - 20000000 VND
Int-671-Warehouse sales Hồ Chí Minh 900 - 1000 USD
Sales Executive Hà Nội 750 - USD