Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Quản lý sản xuất ngành may (KCN Quang Minh) Hà Nội 600 - 1200 USD
Int-632-Manager Hồ Chí Minh 0 - 2000 USD
Int-632-Manager Hồ Chí Minh 0 - 2000 USD
Int-632-Manager Hồ Chí Minh 0 - 2000 USD
Int-632-Manager Hồ Chí Minh 0 - 2000 USD
INT-632-Manager Hồ Chí Minh 0 - 2000 USD
INT-633-ASSISTANT Hồ Chí Minh 0 - 1000 USD
INT-634-Nhân viên hành chính- Bà RỊa-Vũng Tàu Khác
INT-635-Quản lý nhân sự -Bà Rịa- Vũng Tàu Khác 0 - 0 VND
INT-636-Kế toán, tổng vụ Hồ Chí Minh 700 - 800 USD
INT-637- Business Development cum Interpreter/Translator Hồ Chí Minh 700 - 1000 USD
HR Manager (tiếng Nhật N2) Hà Nội 1000 - 1800 USD
Nhân viên HSE (tiếng Nhật) - KCN Thăng Long 1 Hà Nội 600 - 1000 USD
Japanese Interpreter Hà Nội 700 - 1000 USD
INT-631- Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 600 - 750 VND
INT-629-Quản lý phòng kinh doanh Hồ Chí Minh
INT-630-Sale maketing Hồ Chí Minh 0 - 0 VND
INT-625-Nhà điều hành tương lai Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
INT-626-Nhân viên khai phát (Developer) Hồ Chí Minh 0 - 0 VND
INT-627-Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật phòng Quản lý và Điều phối sản phẩm-Đồng Nai Khác 0 - 0 VND