Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 584 Nhân viên phát triển cửa hàng Hồ Chí Minh 450 - 600 USD
INT 585 Thư ký Hồ Chí Minh 0 - USD
INT 578 Tuyển dụng kiêm admin Hồ Chí Minh - 500 USD
INT - 579 Thư ký Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
INT 580 Nhân viên tư vấn khách sạn Hồ Chí Minh - 20000000 VND
INT - 576 Trưởng nhóm kỹ thuật ( ĐỒNG NAI) ( số lượng 2) Khác 500 - 1500 USD
INT - 577 Quản lí phòng kinh doanh Hồ Chí Minh - 38000000 VND
Sale Tiếng Hàn Hà Nội 800 - 1000 USD
Mobile Leader Hanoi Hà Nội 1300 - 1500 USD
Sales Manager Pet Food (HN/HCM) Hà Nội 2500 - 3500 USD
INT - 575 Sales Engineer Hồ Chí Minh 450 - 550 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 571 Quản lí sản xuất Hồ Chí Minh 1000 - 1400 USD
INT 572 - Sales/ Quản lí sản phẩm Hồ Chí Minh 8000000 - 25000000 VND
INT 573 Kinh doanh quốc tế Khác 0 - USD
INT 574 Thông dịch kiêm Sales Hồ Chí Minh - 900 USD
Trưởng phòng Nhân sự (tiếng Nhật) Hà Nội 800 - 1200 USD
Kỹ sư thiết kế cơ khí tiếng Nhật (Hà Nội) Hà Nội 600 - 1000 USD