Trang chủ > Thông tin việc làm > int-672-Sr. Account Manager

お仕事情報


int-672-Sr. Account Manager

Ngày đăng: 2019-07-23

Qui mô công ty: 1000
Mức lương: 0 ~ 0 USD
Lĩnh vực: Khác
Chuyên ngành: Nhân viên kinh doanh
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Loại nhân viên: Cấp quản lý điều hành
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Hoa
Mô tả công việc: Selling Fuji Xerox Products and services direct to Taiwanese/ Chinese/ Hong Kong customers Ho Chi
Minh city & provinces nearby
• Visiting listed customers directly to an allocated territory and discovering the potential needs of customers
• Delivering sustainable business performance and achieving sales target to contribute the growth of Fuji
Xerox.
• Making presentations to customer and introducing Fuji Xerox's Innovative and high quality Printing
Solution
• Developing consultative sales skills; learning about Customers procurement functions, staying current
with all aspects of business including industry and competitive data; learning and keeping others informed
of competitive market information
• Submitting weekly, monthly sales report to direct manager as required
• Possessing market intelligence on including related projects & opportunities, competition and competitor
activities/trends, contingency plans for changing market conditions
Yêu cầu công việc: Qualifications:
• Sales Experience DIRECT (B2B) is preferred
• Taiwanese nationality
• Experience with MS Office application
• Technical & soft skills:
• Organized, reliable, self-motivated and confidence personality
• Positive thinking and high responsibility is a requirement for bestsellers
• Ability to work under pressure to achieve target

Nộp đơn

X

Chào bạn ,

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí . Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xem xét.

Nếu bạn có thắc mắc về cách ừng tuyển của Intelligence Vietnam, vui lòng liên lạc tại đây

Đây là email tự động của hệ thống, vui lòng không trả lời email này.

Thân mến,

Intelligence Vietnam Corporation team.

Xin chờ...