Trang chủ > Thông tin công ty

Thông tin công ty

Tên công ty Intelligence Vietnam CO., LTD.
Địa chỉ trụ sở chính
Lầu 12, phòng 1211-02, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên người đại diện Giám đốc đại diện Takayuki Yamazaki
Điện thoại

◎ Gọi từ trong nước

08-3910-1575

◎ Gọi từ ngoài nước

+84-8-3910-1575

Ngày thành lập Thành lập tháng 11 năm 2012
Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2013
Vốn đầu tư 650.000 USD (khoảng 65.000.000 Yên)
Ngành nghề kinh doanh

・Tư vấn nhân sự (hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân sự và lao động

・Giới thiệu nhân sự, tư vấn tuyển dụng (giới thiệu nhân sự)

Mã số đăng ký kinh doanh

411043002081

Mã số tư vấn nhân sự : 7020-86504

Mã số giới thiệu / tuyển dụng nhân sự : 7447/LDTBXH-GP