Trang chủ > Bảo mật

Bảo mật

個人情報保護方針

Công ty chúng tôi, với tư cách là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực nhân sự tổng hợp, nhằm phát triển kinh doanh trên phương châm “Phát triển con người”, “Kiến tạo công việc”, “Cống hiến cho xã hội”, chúng tôi đặt ra một trong những phương châm cốt lõi của mình đó là “Bảo mật, ứng dụng và quản lý thông tin”, do đó chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao tính bảo mật của thông tin và xem đây là một trong những mục tiêu chất lượng.

Ở công ty chúng tôi, nhằm giành được sự tin cậy của khách hàng, các “thông tin cá nhân” được đăng ký đều được quản lý và bảo quản thận trọng.

Tất cả các nhân viên của công ty chúng tôi đều hiểu rõ “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân”, do đó chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao hơn nữa việc bảo quản thông tin cá nhân

1.Về vấn đề tập hợp, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Khi tập hợp thông tin cá nhân, công ty chúng tôi xác định và làm rõ mục tiêu sử dụng trong phạm vi cần thiết đủ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình, theo đó chúng tôi chỉ tiến hành tập hợp thông tin một cách hợp pháp và đúng mực khi được sự cho phép của chủ thông tin. Những thông tin được tập hợp sẽ được chúng tôi sử dụng, cung cấp trong phạm vi tối thiểu cần thiết nhằm đạt được những mục đích đã đề ra và không vượt quá giới hạn này. Đồng thời chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra định kỳ xem những thông tin cá nhân này có bị sử dụng sai mục đích hay không.

2.Tuân thủ luật pháp về thông tin cá nhân và các quy phạm khác.

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, cũng như các quy phạm khác của nhà nước.

3.Phòng tránh và điều chỉnh những nguy cơ đối với thông tin cá nhân.

Chúng tôi áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm phòng tránh các hành vi bất hợp pháp, sự thất lạc, phá hoại, lạm dụng và làm rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng định kỳ xem xét, và điều chỉnh các chính sách an toàn đối với thông tin cá nhân.

4.Khiếu nại và tư vấn

Nhằm giải quyết các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi có thiết lập một phòng tư vấn chuyên dụng nhằm hỗ trợ giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng.

Ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2013
Takayuki Yamazaki
Giám đốc đại diện
INTELLIGENCE VIETNAM