Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Int-700-Human Resources and General Affairs Hồ Chí Minh 25000000 - 30000000 VND
Int-701-Japanese company team leader Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int-702-Factory Automation Sales Coordinator Hà Nội 0 - 0 USD
Int-703- sales (Long Đức, Đồng Nai) Khác 0 - 1500 USD
Int-704-Product staff Hồ Chí Minh 10000000 - 13000000 VND
Int-705- DC sales ( Bình Dương) Khác 0 - 11000000 VND
Trưởng phòng sản xuất (Hưng Yên) Khác 1000 - 1500 USD
Int-697-Sales Hồ Chí Minh 10000000 - 20000000 VND
Int-698-Factory Automation Sales Coordinator Hà Nội 0 - 800 USD
Int-696Japanese company team leader Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int- 695-Sales Executive Hồ Chí Minh
Int-694-Canned Product management and quality control Hồ Chí Minh 1000 - 1500 USD
Int- 692-Accountant support Hồ Chí Minh 800 - 1200 USD
Int-693-Detailed Design Engineer Hồ Chí Minh 1200 - 2000 USD
[URGENT] Sales Coordinator Hà Nội 600 - 800 USD
Int-689-Accounting (Long An) Khác 15000000 - 20000000 VND
Int-690-Assistant ( Đồng Nai) Khác 600 - 700 USD
Int-691-Assistant ( Đồng Nai) Khác 600 - 700 USD
Account Manager/ Client Executive (Insurance Broking) Hà Nội 0 - 0 USD
Sales Executive Hà Nội 700 - 1200 USD