Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT-624-Assistant Manager (Sales / Marketing)-Đồng Nai Khác 0 - 18000000 VND
Nhân viên thiết kế AUTOCAD Hà Nội 450 - 700 USD
622-INT-Nhân viên phát triển kinh doanh Hồ Chí Minh 700 - 1000 USD
INT-616-Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 6000000 - 20000000 VND
INT-617-Nhân viên đối ngoại Hồ Chí Minh 8 - 12 VND
INT-618- Trợ lý nhân viên đối ngoại Hồ Chí Minh 6 - 6 USD
INT-619-Nhân viên Marketing Hồ Chí Minh 0 - 8 VND
INT-620-Trợ lý quản lý, hậu cần Hồ Chí Minh 0 - 11 VND
INT-621-Tổng vụ nhân sự Hồ Chí Minh 5700000 - VND
Sales Manager (Real Estate) - Hai Phong Khác 1000 - 1700 USD
Trưởng phòng QC (Hưng Yên) Khác 800 - 1000 USD
IT Developer Hà Nội 900 - 1100 USD
INT- 615-Deputy Factory Manager (Đồng Nai) Khác 0 - 25000000 VND
INT-613-QC Assistant Manager (Đồng Nai) Khác 0 - 15000000 VND
Int-614-QC Supervisor – Spec Management (Đồng Nai) Khác 0 - 10000000 VND
Calibration Engineer Hà Nội 500 - 800 USD
INT-612-Sales Manager Hồ Chí Minh 0 - 0 JPY
INT-611-GA team leader Khác 0 - 10000000 VND
Calibration Engineer Hà Nội 500 - 800 USD
Service Engineer Hà Nội 500 - 700 USD