Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT 574 Thông dịch kiêm Sales Hồ Chí Minh - 900 USD
Trưởng phòng Nhân sự (tiếng Nhật) Hà Nội 800 - 1200 USD
Kỹ sư thiết kế cơ khí tiếng Nhật (Hà Nội) Hà Nội 600 - 1000 USD
INT 569- Nhân viên tổng vụ Hồ Chí Minh 600 - 700 USD
Kỹ sư hiệu chuẩn Hà Nội 600 - 800 USD
[Hà Nội] Nhân viên quản lý đơn hàng Hà Nội 500 - 1000 USD
Officer/Assistant Hà Nội 1600 - 2000 USD
Project Staff Hà Nội 600 - 800 USD
NHÂN VIÊN PHÒNG SALES Hà Nội 500 - 1000 USD
[Nhật Bản] Kỹ sư thiết kế cơ khí Khác 200000 - 350000 JPY
Nhân viên khảo sát thị trường Hà Nội 600 - 850 USD
Trợ lý/Admin Hà Nội 800 - 1200 USD
INT 559 Kĩ sư công trình ( Bình Dương) Khác - 1500 USD
INT 560 Quản lí thiết kế ( Bình Dương) Khác - 2000 USD
INT 561 Nhân viên thiết kế( Bình Dương) Khác - 1500 USD
INT 562 Nhân viên MEP site PM ( Bình Dương) Khác - 1000 USD
INT 563 Nhân viên kiểm soát số lượng ( Bình Dương) Khác - 1000 USD
INT 564 Quản lí đội xây dựng Hồ Chí Minh - 3000 USD
INT 566 Nhân viên văn phòng xây dựng ( Bình Dương) Khác - 500 USD
INT 567 Quản lí sản phẩm Hồ Chí Minh 0 - 0 VND