Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT-623-Nhân viên bộ phận phân phối Hồ Chí Minh 1690 - 2000 USD
INT-659-Tổng vụ- Long An Khác 10000000 - 15000000 VND
INT-660-Trợ lý kinh doanh-Long An Khác 10000000 - 15000000 VND
INT-661-Nhân viên bộ phận sản phẩm Hồ Chí Minh 1690 - 2000 USD
INT-662- Nhân viên kinh doanh, bộ phận sản phẩm Hồ Chí Minh 1690 - 2000 USD
INT-664-Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh 13000 - 13000 USD
INT-̉̉̀̃̉̀̃657-PHP Senior Engineer_N3 Hồ Chí Minh
INT658-Project Leader_N2 Hồ Chí Minh
IT Comtor Hà Nội 600 - 1500 USD
Nhân viên Sales Logistics tiếng Nhật (Hà Nội, Hưng Yên) Hà Nội 800 - 1200 USD
[TL I] Hành chính kiêm trợ lý Hà Nội 600 - 1200 USD
Int-644-Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 1300 - 1500 USD
Int-645-HR Manager Hồ Chí Minh 40 - 45 VND
(Hưng Yên) Sales Staff- Tiếng Nhật Khác 750 - 800 USD
Quản lý sản xuất /Quản lý nhà máy (Hải Dương) Khác 800 - 1200 USD
Int-643-Admin Hồ Chí Minh 0 - 0 USD
Int-639-Biên phiên dịch Hồ Chí Minh 1500 - 2000 USD
Int-640-JPSP Sales Hồ Chí Minh 800 - 1000 USD
Int-641-QA/QC Manager-Binh Duong Khác 500 - 1000 USD
Int-641-Japanese Interpreter (Phiên dịch tiếng Nhật)-Bình Dương Khác 400 - 700 USD