Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Nhân viên Quản lý thiết bị nhà xưởng (KCN Thăng Long 1) Hà Nội 0 - 0 VND
Điều phối sản xuất (Hải Dương) Khác 12000000 - 14000000 VND
Trưởng phòng sản xuất - Tiếng Nhật (Hải Dương) Khác 20000000 - 30000000 VND
Paralegals Hà Nội 0 - 0 USD
Nhân viên Tự động hóa (KCN Thăng Long 1 - Đông Anh) Hà Nội 10000000 - 14000000 VND
PE Leader (KCN Noi Bai) Hà Nội 15000000 - 20000000 VND
Quản lý Bếp ăn công nghiệp (KCN Nội Bài) Hà Nội 500 - 600 USD
Admin Staff (tiếng Nhật) Hà Nội 600 - 700 USD
Admin Staff (Temporary 6 months) Hà Nội 350 - 500 USD
Purchasing Leader (KCN Nội Bài) Hà Nội 14000000 - 16000000 VND
Production Leader (KCN Nội Bài) Hà Nội 14000000 - 16000000 VND
Nhân viên Phát triển sản phẩm may mẫu (Thanh Hóa) Khác 8000000 - 15000000 VND
Nhân viên May mẫu (Thanh Hóa) Khác 8000000 - 12000000 VND
Production Supervisor (tiếng Nhật) - KCN Thăng Long 1 Hà Nội 900 - 1200 USD
QA Manager (tiếng Nhật N2) - Hưng Yên Khác 1000 - 1600 USD
Account Executive (Advertising Agency) Hà Nội 400 - 700 USD
Sales Engineer (English speaking) Hà Nội 13000000 - 17000000 VND
Sales Coordinator - Automation (Japanese speaking) Hà Nội 800 - 1100 USD
Sales Staff (ngành may) Hà Nội 600 - 800 USD
Nhân viên Chất lượng (tiếng Nhật) Hà Nội 12000000 - 17000000 VND