Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
Account Executive (Advertising Agency) Hà Nội 400 - 700 USD
Sales Engineer (English speaking) Hà Nội 13000000 - 17000000 VND
Sales Coordinator - Automation (Japanese speaking) Hà Nội 800 - 1100 USD
Sales Staff (ngành may) Hà Nội 600 - 800 USD
Nhân viên Chất lượng (tiếng Nhật) Hà Nội 12000000 - 17000000 VND
Nhân viên Kế hoạch QC (Hưng Yên) Khác 500 - 600 VND
Sales Staff (Chinese speaking) Khác 18000000 - 25000000 VND
Sales Assistant (tiếng Nhật) Hà Nội 11000000 - 15000000 VND
Thư ký/Trợ lý Giám đốc (tiếng Nhật N1) Hà Nội 600 - 2000 USD
Sales Staff (English speaking) - Hung Yen Khác 600 - 900 USD
Indoor Sales Executive Hà Nội 9000000 - 11000000 VND
Nhân viên Quản lý đơn hàng (tiếng Nhật N2) Hà Nội 500 - 700 USD
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (ô tô) Hà Nội 500 - 750 USD
Nhân viên Kinh doanh (tiếng Nhật N2) Hà Nội 12000000 - 15000000 VND
Sales Logistics Hà Nội 600 - 1000 USD
Nhân viên Kế toán tiếng Nhật (Hưng Yên) Khác 11000000 - 20000000 VND
Nhân viên Quản lý đơn hàng (N2) Hà Nội 500 - 800 USD
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG/ KỸ THUẬT ĐIỆN Hà Nội 600 - 900 USD
Sales Sản xuất (tiếng Nhật N2) - KCN Nội Bài Hà Nội 12000000 - 18000000 VND
IT Comtor (New setup company) Hà Nội 500 - 1500 USD