Trang chủ > Thông tin việc làm

お仕事情報


Danh sách công việc Nơi làm việc Mức lương
INT - 575 Sales Engineer Hồ Chí Minh 450 - 550 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 570 - Trợ lý kế toán Hồ Chí Minh - 1200 USD
INT 571 Quản lí sản xuất Hồ Chí Minh 1000 - 1400 USD
INT 572 - Sales/ Quản lí sản phẩm Hồ Chí Minh 8000000 - 25000000 VND
INT 573 Kinh doanh quốc tế Khác 0 - USD
INT 574 Thông dịch kiêm Sales Hồ Chí Minh - 900 USD
Trưởng phòng Nhân sự (tiếng Nhật) Hà Nội 800 - 1200 USD
Kỹ sư thiết kế cơ khí tiếng Nhật (Hà Nội) Hà Nội 600 - 1000 USD
INT 569- Nhân viên tổng vụ Hồ Chí Minh 600 - 700 USD
Kỹ sư hiệu chuẩn Hà Nội 600 - 800 USD
[Hà Nội] Nhân viên quản lý đơn hàng Hà Nội 500 - 1000 USD
Officer/Assistant Hà Nội 1600 - 2000 USD
Project Staff Hà Nội 600 - 800 USD
NHÂN VIÊN PHÒNG SALES Hà Nội 500 - 1000 USD
[Nhật Bản] Kỹ sư thiết kế cơ khí Khác 200000 - 350000 JPY
Nhân viên khảo sát thị trường Hà Nội 600 - 850 USD
Trợ lý/Admin Hà Nội 800 - 1200 USD
INT 559 Kĩ sư công trình ( Bình Dương) Khác - 1500 USD