Trang chủ > Thông tin việc làm > TK34 Leasing Manager

お仕事情報


TK34 Leasing Manager

Ngày đăng: 2015-07-16

Qui mô công ty: 100
Mức lương: 1000 ~ 2000 USD
Lĩnh vực: Bất Động Sản
Chuyên ngành: Tiếp thị
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Loại nhân viên: Cấp quản lý điều hành
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Nhật
Mô tả công việc: ・商業リーシング業務:商業施設へのテナントリーシングの計画・遂行
・市場調査・都市計画業務:ホーチミン、ビンズン省における不動産・交通市場調査、都市計画の検討業務(不動産開発、交通計画 等)のアシスタント
・通訳・翻訳業務
Yêu cầu công việc: ・日本語能力:日本語能力がN2(中上級)以上のレベルの方。
・英語力:ビジネスレベル(英語資料の読解等あり)
・就業経験:商業テナント営業、不動産・建設・設計・建設コンサル等の会社での勤務

Nộp đơn

X

Chào bạn ,

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí . Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xem xét.

Nếu bạn có thắc mắc về cách ừng tuyển của Intelligence Vietnam, vui lòng liên lạc tại đây

Đây là email tự động của hệ thống, vui lòng không trả lời email này.

Thân mến,

Intelligence Vietnam Corporation team.

Xin chờ...