Trang chủ > Thông tin việc làm > Int 230 Quản lý chất lượng kiêm thông dịch - Phan Thiết

お仕事情報


Int 230 Quản lý chất lượng kiêm thông dịch - Phan Thiết

Ngày đăng: 2017-12-01

Qui mô công ty: 35
Mức lương: 350 ~ 1000 USD
Lĩnh vực: Sản Xuất
Chuyên ngành: Khác
Nơi làm việc: Khác
Loại nhân viên: Mới tốt nghiệp
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Nhật
Mô tả công việc: Kiểm tra sản phẩm
Phiên dịch
Tập hợp các dữ liệu trong nhà máy
Báo cáo cho công ty mẹ tại Nhật
Yêu cầu công việc: Tiếng Nhật N3 trở lên
Không có kinh nghiệm có thể ứng tuyển

Nộp đơn

X

Chào bạn ,

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí . Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xem xét.

Nếu bạn có thắc mắc về cách ừng tuyển của Intelligence Vietnam, vui lòng liên lạc tại đây

Đây là email tự động của hệ thống, vui lòng không trả lời email này.

Thân mến,

Intelligence Vietnam Corporation team.

Xin chờ...