Trang chủ > Thông tin việc làm > INT-̉̉̀̃̉̀̃657-PHP Senior Engineer_N3

お仕事情報


INT-̉̉̀̃̉̀̃657-PHP Senior Engineer_N3

Ngày đăng: 2019-07-10

Qui mô công ty: 1000
Mức lương: ~ VND
Lĩnh vực: Công Nghê Thông Tin
Chuyên ngành: Phần mềm
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Loại nhân viên: Nhân viên
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Nhật
Mô tả công việc: - Đọc và hiểu các tài liệu yêu cầu của Nhật Bản
- Tạo thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết dựa trên yêu cầu
- Xem xét mã nguồn / kiểm tra tài liệu thiết kế
- Mentor, huấn luyện nhân viên mới
- Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo độ chính xác với các tài liệu thiết kế
- Hỗ trợ quy trình tuyển dụng
Yêu cầu công việc: -có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình PHP
-Có 5 năm kinh nghiệm làm việc với PHP
(Word Press, Laravel, Zend, Symfony ...)
+ Kỹ năng mã hóa và gỡ lỗi tốt.
[Thiết kế tài liệu]
+ Có kiến ​​thức với thiết kế hệ thống / DB
+ Có 2 năm làm việc trong việc sáng tạo thiết kế / chi tiết cơ bản sử dụng tiếng Nhật

Nộp đơn

X

Chào bạn ,

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí . Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xem xét.

Nếu bạn có thắc mắc về cách ừng tuyển của Intelligence Vietnam, vui lòng liên lạc tại đây

Đây là email tự động của hệ thống, vui lòng không trả lời email này.

Thân mến,

Intelligence Vietnam Corporation team.

Xin chờ...