Trang chủ > Thông tin việc làm > Accounting Staff (Hai Phong)

お仕事情報


Accounting Staff (Hai Phong)

Ngày đăng: 2018-01-23

Qui mô công ty: 1000
Mức lương: 8000000 ~ 15000000 VND
Lĩnh vực: Sản Xuất
Chuyên ngành: Khác
Nơi làm việc: Khác
Loại nhân viên: Nhân viên
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
Mô tả công việc: - Manage the daily inventory transactions are properly recorded
- Reconciliations the physical inventories vs general ledger
- Prepare journal entries associated with the financial closing process for the tire manufacturing cost activities
- Operate actual costing sheets, inventories movement report
- Analyze cost variance (Pre-determined Vs Actual).
- Assist in prepare Original Budget (OB), Revised Budget(RB) & Mid-Term Plan Budget (MTP)
- Develop ad hoc reports as requirement
- Perform other duties as required
Yêu cầu công việc: - Bachelor’s degree in Accounting, Finance or equivalent
- Knowledge of Finance, Accounting principle.
- English (Business level)
- Practices with General Accepted Accounting Principle (GAAP), Local Government Accounting.
- Inventory accounting experience required and 2-4 years’ experience in manufacturing costing and inventory is preferred
- Logical thinking & well organization skill
- Solid communication skills
- Proficiency in M.S office & relevant accounting software.
- Strong oral and written communication skills in English.
- Team work orientation.
- Detail attention, hardworking, enthusiasm

***Application:
Please kindly send your CV (English) to: [ngoc.nguyen@fa.net.vn]
OR contact at 097-689-0105 for more information.

Nộp đơn

X

Chào bạn ,

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào vị trí . Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi xem xét.

Nếu bạn có thắc mắc về cách ừng tuyển của Intelligence Vietnam, vui lòng liên lạc tại đây

Đây là email tự động của hệ thống, vui lòng không trả lời email này.

Thân mến,

Intelligence Vietnam Corporation team.

Xin chờ...